horari

HORARI DEL CENTRE

L’escola està oberta des de les 7:30h del matí fins les 18h de la tarda, de Setembre a Juliol.

La jornada escolar és de 9:00 a 12:00h i de 15:00 a 18:00h de dilluns a dijous, excepte divendres que la sortida és a les 17:00h.

El curs vinent l’horari escolar de tarda es canviarà i serà de 15:00 a 17:00h. I de 17:00 a 18:00h serà hora de permanència.

marfegues

SERVEI DE MENJADOR I DESCANS

L’escola disposa de menjador i àrea de descans. Aquesta ocupa la franja horària de 12:00 a 15:00h, en  la qual els nens dinen i fan la migdiada.

Per la tarda s’ofereix berenar abans de la sortida.

acollida

SERVEI D’ACOLLIDA

El servei d’acollida que oferim al matí és de 7:30 a 9:00h.

excursions

EXCURSIONS

Les sortides culturals que fem al llarg del curs escolar són diverses: espectacles de música, representacions teatrals, sortides a parcs o visites a l’Aquàrium entre d’altres.

Les excursions són matinals i opcionals.

filosofia

PSICÒLOGA

El servei d’assessorament psicopedagògic està integrat dins l’equip de Joglars. Es treballa conjuntament amb les educadores per afavorir una bona  adaptació i integració escolar de cada alumne i es proposen pautes d’actuació i recolzament especialitzat segons cada cas. L objectiu final és aconseguir un desenvolupament integral i harmònic que s’ adapti a la idiosincràsia i necessitats de cada infant.

Les funcions són diverses:

  • Supervisió del desenvolupament de cada nen.
  • Detectar i prevenir possibles dificultats i problemes en el desenvolupament global que poden incidir en futurs aprenentatges
  • Assessorament als educadors i mestres.
  • Establiment de pautes i línies d’actuació dins de l’aula i de comunicació entre pares, professors i alumnes.
  • Aportar informació i coordinació sobre temes específics al llarg del curs mitjançant les nostres xerrades amb grup de pares. L’objectiu és aconseguir un millor desenvolupament dels nostres alumnes mitjançant xerrades de temes diversos com adaptació, alimentació, control d’esfínters, pautes i límits, desenvolupament i estimulació del llenguatge, etc.

Aquest servei realitza una valoració i seguiment del desenvolupament evolutiu de cada un dels nostres alumnes. El seguiment sempre es realitza dins la jornada escolar i consta d‘observacions en els diferents espais de l’escola, així com de coordinacions acurades amb l’equip de mestres i la direcció del centre. S‘utilitzen escales específiques per valorar el desenvolupament psicomotriu, cognitiu i emocional de cada infant.