LA PANERA DELS TRESORS

tresors

És una activitat d’exploració, concentració i atenció amb l’objectiu d’estimular els cinc sentits i el moviment del cos. L’infant desenvolupa la seva capacitat de coordinar ull-mà i boca.

Es tracta d’omplir una panera amb utensilis domèstics habituals o materials naturals sense cap finalitat concreta. S’ofereix als infants tota mena de materials naturals amb el propòsit de proporcionar el major nombre possible d’experiències sensorials.

Els objectes seran naturals, de fusta, metàl·lics, de roba, de paper o cartró, etc.

 JOC HEURÍSTIC

experimentacio

El joc heurístic és una activitat que permet a l’infant adquirir coneixements importants, sobretot sensorials i motrius, a partir de la seva pròpia acció. Aquesta és una acció exploratòria amb la boca i amb les mans.

L’acció de l’infant en la combinació d’objectes el porta a descobertes constants sobre el comportament dels objectes i les lleis de la natura.

Aquesta activitat té com a objectiu explorar el material i els objectes sense una finalitat lúdica preestablerta, i combinar els objectes amb altres a través de les accions de: ficar i treure, omplir i buidar, agrupar i separar, encaixar, etc.

 JOC D’EXPERIMENTACIÓ

experimentacio

Aquest tipus de joc permet que l’infant conegui i se situï en el món real. És la base de l’aprenentatge en les primeres edats, ja que fomenta que el menut pugui explorar i experimentar en llibertat segons els seus interessos, construeixi nous coneixements i les seves pròpies teories.

Tipus d’experimentació que realitzem a l’escola:

  • Sensorial: comparació de textures, olors, sabors, sorolls..
  • Amb aliments: manipulació amb aliments com llegums, pa rallat, nata, etc. També experimentació amb verdures i fruites.
  • Amb materials diversos i inespecífics.
  • Artística: a través de les arts plàstiques i la música.

 JOC SIMBÒLIC

cuina

Aquest joc es caracteritza per imitar i representar accions i situacions de la vida quotidiana dels adults. El fet de representar i reproduir el món dels adults fa que l’infant desenvolupi la capacitat de pensar i imaginar, fomenti la socialització amb els altres i l’ajudi a trobar estratègies per resoldre conflictes i comenci a entendre les seves emocions i desitjos.

A l’escola podem trobar els següents racons simbòlics:

  • El racó de la cuineta: amb utensilis propis de la cuina i aliments.
  • El racó de les disfresses: amb diferents teixits, robes, complements, maquillatge, etc.
  • El racó de metges: radiografies, xarops i medicaments buits, estris de metges, etc.