jocs

 EL JOC

L’aprenentatge és construït per el propi infant a partir de les seves experiències i del seu contacte amb l’entorn. Per aconseguir-ho preparem espais estimulants i motivadors que incitin a la descoberta i donin a l’infant l’oportunitat d’aprendre a partir dels seus interessos i curiositats.

El joc és l’eina educativa per aprendre, ja que aquest sorgeix  d’una motivació interna i satisfà la curiositat innata de l’infant.

A partir del joc els infants decideixen què i com aprendre, marquen els seus límits i objectius, superen reptes que els satisfà i els ajuda a afirmar la seva autoestima i descobreixen les seves potencialitats i capacitats.

 LES ACTIVITATS QUOTIDIANES

La vida dels menuts gira majoritàriament al voltant del joc i de les activitats destinades a cobrir les necessitats bàsiques (higiene, descans, alimentació, etc.)

Aquestes activitats permeten que l’infant prengui consciència de si mateix i de l’entorn, i l’ajuden a establir relacions que facilitin l’adquisició de coneixements i la comprensió de les situacions que viu.

Les activitats quotidianes són rellevants i significatives perquè ajuden a desenvolupar l’autonomia personal, a afirmar la seva identitat, el seu criteri i la seva llibertat.

activitats-quotidianes
paper-educador

 EL PAPER DE L’EDUCADOR / A

En la nostra llar acompanyem a l’infant en el seu procés de creixement i desenvolupament.

L’adult proporciona una seguretat afectiva a l’infant per tal que aquest se senti segur per explorar i interactuar amb l’entorn. Es comunica amb ell, l’escolta, el respecta i s’interessa pels seus gustos perquè d’aquesta manera l’educadora  pugui adequar-se a les seves necessitats.

Vetllem perquè el petit tingui un creixement harmònic en un entorn segur i acompanyat per un referent que l’ajudi a construir-se com a individu.